TUYỂN DỤNG

Tại KN Golf Links, chúng tôi luôn chào đón những nhân sự tài năng. Nếu bạn là một người năng động, có tinh thần xây dựng đội ngũ, hãy trở thành một phần của chúng tôi. Để ứng tuyển, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Mẫu